Ricard Faura i Homedes

Tecno-Antropòleg

Treballa com a Cap de Servei d’Inclusió i Capacitació Digital a la Direcció General de Societat Digital adscrita al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.

Ponent de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Ateneu Barcelonès

Llicenciat en Història, especialitat Antropologia Social (Universitat de Barcelona). Diplomat en Ciències Socials (Universitat de Barcelona)

Professor Col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya

Representant del Parlament de Catalunya al Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya i al seu Consell de Govern

Secretari del Consell Rector de l’Acreditació de Competències en TIC (ACTIC)

Col·laborador del PNUD, Programa de las Nacions Unides per al Desenvolupament, en programes d’e-inclusió i capacitació digital

Ha estat:

 • Vicepresident del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, CESICAT
 • Cap de Gestió de Personal a la Universitat Pompeu Fabra
 • Secretari General de la Asociación Española de Redes de Telecentros
 • Membre del Consell Assessor de Continguts de Capacitació Tecnològica de la ciutat de Barcelona
 • Fundador de l’Observatori per a la Cibersocietat
 • Professor i director del Màster de Dinamització de la Societat de la Informació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 • Secretari i Patró de la Fundació Observatori per la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC)
 • Secretari de la Comissió Mixta Ministerio de Industria – Generalitat de Catalunya per el seguiment del del Plan Avanza
 • Membre de la Comissió Coordinació del Catàleg Col·lectiu del Sistema Bibliotecari de Catalunya
 • Membre de la Comissió Tècnica de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, INSPIRE
 • Membre del Comitè Tècnic del Pla d’Inclusió i Cohesió de Catalunya 2010-2013
 • Membre del Pla Estratègic de Responsabilitat Social 2009-2012, de la Generalitat de Catalunya
 • Membre de la Comissió de Seguiment del projecte “El teletreball a l’administració pública de Catalunya”
 • Soci Fundador de las empreses “Ideamatic, Ideas Solutions”, “Meddia, Cultura i Comunicació” i “Centre d’Iniciatives Esportives”

Premis:

 • Premi Olimpíada Cultural “Barcelona Mar i Muntanya”, 1990, per l’organització de la Cursa de Collserola
 • Premi Enric Borràs d’Història de Catalunya amb “El Complot de Prats de Mollò”, 1991
 • Premi Winterthur, 1999, per a Tesí d’Especial Interès