Intel·ligència Artificial + Intel·ligència Humana, aliança necessària

Cada vegada és més evident l’aliança entre els homes i les màquines, entre la Intel·ligència artificial i la humana.

Lee mas