Des de fa cert temps que molta gent i molts projectes aposten pel concepte de les Competències Digitals. Ens podem remuntar a deu anys enrere, que va ser quan des de la Generalitat de Catalunya vam fer aquesta aposta quan, ens costava argumentar la seva importància i fins i tot la seva filosofia, i es va crear l’Acreditació de Competències en TIC,ACTIC. Després de tots aquests anys, i el fet de ser la primera acreditació de competències creada a Europa, ens dóna una perspectiva i coneixements i voldria compartir.

Les idees originals i que ens van impulsar a crear l‘ACTIC, van ser, primer un nou enfocament de la formació i capacitació digital cap al, llavors, nou concepte de competència. El segon punt va ser la possibilitat d’ordenar les moltes propostes formatives que hi havia tant al mercat com dins de l’àmbit de l’Administració Pública que no ajudaven gens al ciutadà que volia formar-se en aquest àmbit. I el tercer punt que volíem impulsar era la necessitat de què el ciutadà es formés per esdevenir, no només un actor sinó el protagonista de l’anomenada Nova Societat del Coneixement.

Puc afirmar que les tres fites les vam aconseguir i fins i tot una quarta, que es va afegir a darrera hora i que no es va poder consolidar per l’arribada de la crisi econòmica i el seu impacte en la convocatòria de places de funcionaris. Aquest quart objectiu era facilitar la possibilitat de comprovar el coneixement i les competències dels futurs treballadors i treballadores públiques, sense la necessitat de muntar una prova específica per a tots i totes les aspirants.  

 Com podeu veure amb el gràfic anterior, l’impacte de la crisi econòmica ha estat radical en la sèrie de proves d’ACTIC realitzades en tots aquests anys. El que no queda tan palès, és que durant aquests anys i, amb l’ajut de la gratuïtat de les proves pels aturats, més del 60% de les persones que feien aquestes proves eren aturades, fet que donava molt de sentit seguir apostant també per l’ACTIC.

10 anys són molts anys quan parlem de competències i cal fer una revisió a fons i posar al dia l’ACTIC, tenint com a referència, el marc europeu de competències digitals, el DIGICOMP

És en aquest punt on ens trobem en aquests moments, acompanyats per les universitats Ramon Llull i la Universitat Oberta de Catalunya, estem fent aquesta feina per consolidar l’ACTIC com una acreditació europea de referència per la ciutadania. Durant els pròxims mesos començarem a veure els resultats d’aquesta interessant feina que hem començat.